Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet!

Posted by – 27.09.2009

Stopp datalagringsdirektivet

sondreb_twibbon

I forbindelse med kampanjen mot å stoppe innføring av datalagringsdirektivet i Norge har jeg opprettet en Twibbon som kan brukes for å vise din støtte på Twitter.

Jeg har flere ganger tidligere skrevet om problemene bak datalagringsdirektivet på denne bloggen. Nylig har det startet en bloggekampanjen med gjengivelse av følgende brev.

Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet!

Borgerinitiativet mot EUs datalagringsdirektiv oppfordrer regjeringspartienes forhandlere til å si et endelig nei til at datalagringsdirektivet skal bli en del av norsk lov. Borgerinitiativet følger opp bloggstafetten mot datalagringsdirektivet fra i sommer.

Mandag 28.september møtes forhandlerne til Ap, SV og SP for å bli enige om regjeringens felles program for den neste fireårsperioden. Oppfølgeren til Soria Moria-erklæringen.

14.juli i år ble bloggstafetten mot datalagringsdirektivet lansert. Over 130 bloggere oppfordret partiene generelt og regjeringen spesielt om å ta stilling til EUs datalagringsdirektiv, og si et klart og tydelig nei til at direktivet skal bli norsk lov. I tillegg ble partiene oppfordret til å si ja til om nødvendig å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen for å stanse direktivet.

Av stortingspartiene har Venstre og SV programfestet å bruke reservasjonsretten mot direktivet. FrP og SP har landsstyrevedtak om det samme. KrF er mot direktivet, men vil se konsekvensene av å bruke reservasjonsretten. Høyre er ikke villig til å bruke retten, mens Ap ikke har tatt stilling til direktivet ennå.

En rekke partier utenfor Stortinget, organisasjoner og enkeltpersoner har tatt klart og tydelig stilling mot at direktivet blir en del av norsk lov, og oppfordrer regjeringen til ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for oppropepostaksjonerFacebook-grupper som alle er motstanderen av datalagringsdirektivet.

I juni 2008 sa to av våre fremste jurister på europarett Finn Arnesen & Fredrik Sejersted ved senter for europarett, UIO, i en betenkning bestilt av IKT-Norge at det ved bruk av reservasjonsrett materielt sett synes å være svært beskjedne deler av EØS-avtalens Vedlegg IX som vil bli direkte ”berørt”. Samtidig sa regjeringens egen personvernkommisjon at de ikke kunne støtte en innføring av direktivet fordi grunnlaget for innføring av direktivet ikke er tilstrekkelig dokumentert.

Gjennom bloggstafetten tidligere i år og Borgerinitativet nå forener vi kreftene for å stå sterkere sammen. Vi synliggjør en uvanlig bred politisk allianse for personvern og mot datalagringsdirektivet. Alliansen strekker seg inn i regjeringspartiene.

Datalagringsdirektivet er et angrep på den retten hver og en av oss har til å beskytte vårt privatliv. Personvernet innebærer en rett til å være i fred fra andre, men også en rett til å ha kontroll over opplysninger om seg selv, særlig opplysninger som oppleves som personlige. Etter EMK artikkel 8 er personvern ansett som en menneskerettighet.

Med en mulig norsk implementering av Datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF), som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste.

Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU 15.mars 2006, men fremdeles har den norske regjeringen ikke offisielt tatt stilling til om direktivet skal gjøre til norsk lov eller ikke. Gjennom EØS-avtalen har Norge en reservasjonsrett. Denne har aldri før blitt brukt, men så har man heller aldri stått overfor et direktiv som representerer en så stor trussel mot demokratiets grunnleggende verdier som det datalagringsdirektivet gjør.

I februar iår ble det klart at EU-direktivet må innføres, efter at EU-domstolen avsa dom i saken Irland hadde anlagt mot EU-kommisjonen.

Vi som publiserer dette oppropet slutter oss til “Borgerinitiativet mot EUs datalagringsdirektiv”, og er enige i oppfordringen om å be be Ap, SV og SP gjennom regjeringsforhandlingene si et klart og tydelig nei til at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov.

Creative Commons License
Dette verk av Per Aage Pleym ChristensenLars-Henrik Paarup MichelsenCarl Christian Grøndahl og Knut Johannessen er lisensiert under en Creative CommonsNavngivelse-Ingen Bearbeidelse 3.0 Norge lisens.

5 Comments on Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet!

  1. […] This post was mentioned on Twitter by Thomas Flenstad and Thomas Sørlie Hansen. Thomas Sørlie Hansen said: RT @SondreB Blogget "Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet!" – http://bit.ly/471xsc #DLD […]

  2. […] Kvinnekongen Oda Rygh The loophole Liv-Marit Davidsen Kamikaze Trips and tics Konrads tankesmie Sondre Bjellås på Digital Livsstil Smileygirl83 Kategori(er): Personvern, Valg, Vox […]

  3. […] flere eksempler på slike initiativ internasjonalt, her i Norge er vi for tiden engasjerte med datalagringsdirektivet som vil lagre logger over dine telefonsamtaler, SMS meldinger, epost, og websider du besøker. […]

  4. […] Kvinnekongen Oda Rygh The loophole Liv-Marit Davidsen Kamikaze Trips and tics Konrads tankesmie Sondre Bjellås på Digital Livsstil Smileygirl83 Erlend Fuglum Petter Kvinge Tvedt Haugabloggen Torkild Strandvik Dekodet Hemmelig […]

  5. […] Datalagringsdirektivet (StoppDLD). Blogget om dette tidligere på Digitallivsstil.no, ikke bare en gang, men flere ganger og om emner som omhandler lagring og personvern. Nevnte problemstillingen på […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *